BYLAAG III

Bondsvergadering: Junie 2013 Kostitutionering: Tydens die konstituering van die vergadering het die voorsitter die volgende gestel: “Die voorsitter wys die vergadering daaop dat daar geen nuwe kerk tydens hierdie vergadering gestig sal word nie. Die vergadering stel hulle ten doel om onderlinge samewerking tussen gemeentes te reël en te bevorder. Die volgende twee punte word … Lees voort BYLAAG III