VERSLAG: OUDLE PJ & JH GREYLING – 09 NOVEMBER 2017

  VAN:  OUDL. PJ GREYLING             OUDL. JH GREYLING AAN:   DIE BESTUURSKOMITEE GHG              ONAFHANLIKE GEMEENTE OTTOSDAL (SKRIBA)              ONAFHANLIKE GEMEENTE OSHAKATI (SKRIBA)              AD-HOC KOMITEE LEDE   IS:       AD HOC KOMITEE VERGADERING GEHOU … Lees voort VERSLAG: OUDLE PJ & JH GREYLING – 09 NOVEMBER 2017

ANTWOORD: OUDL PJ GREYLING – 18 JANUARIE 2018

E-POS:          drotto1.jo@gmail.com                                          18 JANUARIE 2018 Geagte Dr. Otto IS:       AD HOC KOMITEE Ek verwys na u verslag soos ontvang op 16 Janurie 2018. Ek sal mettertyd volledig daarop antwoord. Ondertussen verwys ek u na paragraaf 18 van my vroeëre memorandum. Net soos u moes aanvaar dat u nie bevoegheid het om te koöpteer of die … Lees voort ANTWOORD: OUDL PJ GREYLING – 18 JANUARIE 2018

E-POS – DR J OTTO – 26 FEBRUARIE 2019

Geagte Ouderling PJ Greyling Insake u skrywe gedateer 19 Februarie 2018 Ek het kennis geneem van genoemde dokument. In die dokument genaamd OTTO – DE RIDDER tree u in gesprek met my skrywe van 16 Januarie 2018. Die verspreidingslys is van belang. From: Pieter Greyling [mailto:greyatt@telkomsa.net] Sent: Monday, February 19, 2018 10:22 PM To: 'Johan … Lees voort E-POS – DR J OTTO – 26 FEBRUARIE 2019

BYLAAG III

Bondsvergadering: Junie 2013 Kostitutionering: Tydens die konstituering van die vergadering het die voorsitter die volgende gestel: “Die voorsitter wys die vergadering daaop dat daar geen nuwe kerk tydens hierdie vergadering gestig sal word nie. Die vergadering stel hulle ten doel om onderlinge samewerking tussen gemeentes te reël en te bevorder. Die volgende twee punte word … Lees voort BYLAAG III

AD HOC-KOMITEE: VERKORTE VERSLAG VAN OORBLYWENDE LEDE VAN DIE KOMITEE

INDEKS: Lys van Afkortings: Stelling van Opdrag: Inleiding Werksaamhede van Ad hoc – komitee. Historiese gebeure voor Januarie 2013: Besluite van Bonds- en ander vergaderings: Januarie 2013 tot Julie 2013. Julie 2013 tot Junie 2014. Junie 2014 tot September 2015. September 2015 tot September 2016. September 2016 tot September 2017 Gevolgtrekking Verhouding tussen kerk en … Lees voort AD HOC-KOMITEE: VERKORTE VERSLAG VAN OORBLYWENDE LEDE VAN DIE KOMITEE