ANTWOORD: OUDL PJ GREYLING – 18 JANUARIE 2018

E-POS:          drotto1.jo@gmail.com                                          18 JANUARIE 2018

Geagte Dr. Otto

IS:       AD HOC KOMITEE

Ek verwys na u verslag soos ontvang op 16 Janurie 2018. Ek sal mettertyd volledig daarop antwoord. Ondertussen verwys ek u na paragraaf 18 van my vroeëre memorandum.

Net soos u moes aanvaar dat u nie bevoegheid het om te koöpteer of die skriba aan te wys nie, net so het u nie die bevoegdheid oor die komitee se rekords nie. U kan nie besluit wanneer die komitee se werk afgehandel is nie en kan nie besluit of daar ‘n notule is of nie. Hierdie bevoegdhede berus by die vergadering wat die komitee aangewys het naamlik die vergadering van ampte synde die Bondsvergadering van September 2017

Let verder daarop dat ek nie die Bondsvergadering as regspraktisyn bygewoon het nie maar as ouderling. As u die rekord lees sal u sien dat ek juis gepleit het dat hierdie kwessie uit die hande van regsgeleerdes gehou moet word. My rol op die komitee was die van ‘n ouderling met al die verantwoordelikhede wat daarmee gepaard gaan. Dit is heelwat meer verantwoordelikheid as wat ‘n lidmaat of adviseur dra.

Ek wil ook op rekord plaas dat daar geen besluit was dat die opnames slegs vir notule doeleindes was nie. Ek plaas verder op rekord dat u voor almal Oudl. Jan Greyling meegedeel het dat u die opname aan hom sal stuur met die hulp van Oudl. De Ridder.

U dreig om die opname te vernietig. Het u al ooit gedink wat dit aan u en die ander predikante se geloofwaardigheid gaan doen. Ek praat nie eers van die onreëlmatigheid daarvan nie. U stel ‘n dokument op (wat baie “foute” het) oor gebeure, hou dit voor as die waarheid en vernietig dan die bron wat u waarheid kan staaf. Niemand met integriteit doen dit nie. Met die optrede plaas u uself in die skoene van Richard Nixon. Die gevolg was dat die land nie net vertroue in hul president verloor het nie, hulle het vertroue in hul instellings en ampsdraers verloor. Indien u hiermee sou voortgaan sal dieselfde gebeur binne die Geloofsbond.

Dit bring ons by die volgende kwessie. Ek het op Sondag, 05 November 2017 my kerkraad oor die gebeure van 03 November 2017 ingelig. ‘n Week later is die memorandum van 09 November 2017 aan hulle oorhandig. Ek het ook gevra dat hulle my gedrag ondersoek en die vergadering het goedgekeur dat dit gedoen word. Daar is besluit om ‘n opname van die vergadering aan te vra. Ek verstaan dat Ds. Parkin sodanige versoek gerig het sonder sukses.

U optrede verhinder nou ‘n ondersoek na my gedrag. U is eerder bereid om ‘n klomp stellings in die lug te laat hang terwyl my opsighoudende vergadering die geleentheid ontneem word om hulle van die ware feite te vergewis en om met my onder opsig en tug te handel sou hulle van mening wees dat ek verkeerd opgetree het. Ek dink nie u het die implikasies van wat u wil doen behoorlik deurdink nie. Ek wil dit ook op rekord plaas dat ek heeltemal bereid is om my pak slae te vat as ek op enige stadium verkeerd opgetree het. Die mense van Ottosdal is mense met integriteit en sal doen wat nodig is. Die feit dat hulle ‘n klein gemeente is beteken nie dat hulle net ‘n klein hoeveelheid integriteit tot hul beskikking het soos wat ‘n sekere lid van die komitee gesuggereer het nie. Die vraag is egter – is u en die ander bereid om hulle pak te vat?

As u daarvoor kan sien wil ek voorstel dat u die opname aan die skriba oorhandig sodat dit aan al die ouderlingvergaderings van die persone wat teenwoordig was gestuur kan word vir doeleindes van opsig. Wat op 03 November 2017 gebeur het mag nooit weer in die kerk gebeur nie. Daar bestaan ‘n paar dokumente wat beweer hul bevat die waarheid oor 03 November 2017. Kom ons toets die waarheid. Laat die opname die praatwerk doen. As ouens moet pak kry vat hulle die pak soos manne en ons gaan vorentoe. Die sondaar is gered en die kerk het nog sy integriteit.

Groete in Christus.

Oudl. PJ Greyling

CC:     Johan van Wyk; Andre Botma; Roelof Du Plessis; Frans Marais; Frans Oosthuizen; Rudi Scoeman; Jaco de Ridder; Gawie Wolmarans; Malan Storm; davr@vodamail.co.za; drjssmit@yahoo.com; Salie Kriel; huisgemeenteoshakati@gmail.com

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s